Skip to main content

Sporticare

Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast brengt bewegen ook veel sociale voordelen met zich mee. Zowel ouderen (>65jaar) als mensen met een beperking bewegen minder dan de overige Nederlandse bevolking. Dat bewegen belangrijk is voor het huidige en toekomstige welzijn wordt door diverse onderzoeken aangetoond.

Met Sporticare – zorg voor bewegen- zetten we ons in om deze doelgroepen in beweging te krijgen en te houden. Zo zijn we werkzaam binnen gemeenten, in zorginstellingen, ter ondersteuning van de paramedische zorg en werken we aan verschillende projecten in het land. 

Gemeente

Binnen gemeenten richt Sporticare zich op de doelgroepen ouderen (>65 jaar), inwoners met een beperking of een gerichte (beweeg)hulpvraag. We werken nauw samen met zorgprofessionals om deze doelgroep te bereiken. We ondersteunen lokale initiatieven, creëren nieuwe beweegmomenten en helpen bijvoorbeeld met het opzetten en begeleiden van de trajecten valpreventie en Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Door de inzet van onze beweegcoaches/buurtsportcoaches helpen we met toeleiding naar bestaand beweegaanbod. 

Zorginstelling

In zorginstellingen begeleiden we structurele beweegmomenten en bieden beweegmogelijkheden om zelfstandig, of met familie en/of bekenden, in beweging te blijven. Voorop staat dat de beweegmomenten aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van de deelnemers. Onze beweegprofessionals, sportkundigen/ beweegagogen/ MBvO trainers, staan met veel enthousiasme voor de groep om samen een mooi beweegmoment neer te zetten.  

Sporticare ter ondersteuning in de paramedische zorg

Met Sporticare zetten we onze beweegprofessionals in om beweegmomenten te ondersteunen of te geven in bijvoorbeeld een (fysiotherapie)praktijk. Denk hierbij aan de medische fitness, preventiegroepen, maar ook een groep COPD-ers die de behandeling niet meer vergoed krijgt maar toch wil blijven bewegen. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld ook helpen met het begeleiden (en opzetten) van GLI-trajecten, geven van valpreventie of het programma Doortrappen. 

Losse projecten

Op basis van subsidie werken we aan verschillende projecten. We geven bijvoorbeeld beweeglessen voor een groep personen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), zijn bezig met het ontwikkelen van beweeg- en leskaarten en brengen bij een ander project in kaart waarom er binnen een specifieke woonwijk minder bewogen wordt om uiteindelijk op maat gemaakt beweegaanbod te kunnen aanbieden. Indien er een beweegvraagstuk ligt of er is behoefte aan meer beweegmomenten maar men weet niet hoe dit opgezet kan worden kan Sporticare hierbij helpen. 

0
    0
    Jouw aanmeldingen
    Jouw lijst is leegGa terug naar aanmelden